Фигурное катание

V4x3 l 1512829823701

Загитова – золото, Сотскова – серебро. И Медведева «в уме»