МОСКВА

Мужчины. Одиночный разряд. 1. Тиханов. 2. Лохов. 3. Салдадзе. Парный разряд. 1. Лохов, Салдадзе. 2. Тиханов, Бархатов (все – Москва). 3. Лю, Шарлай (Владивосток).

Женщины. Одиночный разряд. 1. Руднева. 2. Лапшина (обе – Москва). 3. Агеева (Пермь). Парный разряд. 1. Лапшина, Малышева (Москва). 2. Васина, Матиева (Тула). 3. Чусова, Дергунова (Москва).

Командный разряд. 1. Москва (Руднева, Тиханов, Салдадзе). 2. Москва (Лапшина, Лохов, Бархатов). 3. Тула (Фокина, Танаев, Абраменков).